นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

(Privacy Policy) 

บริษัท โดมิน่า ดิจิทัล จำกัด (“บริษัท”)  มีนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับทุกท่านในเรื่องของการเก็บข้อมูล เราขอแนะนำให้ท่านทำความเข้าใจนโยบายส่วนบุคคล ซึ่งอธิบายถึงวิธีที่บริษัทปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การเก็บรวบรวม การใช้ รวมถึงสิทธิต่าง ๆ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ท่านได้ทราบและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวมา ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงได้มีมาตรการในการเก็บรักษา และระเบียบที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้  

 

1.วัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัว 

ในการใช้งานเว็บไซต์ Dominadigital นั้น บริษัทมีความประสงค์เพื่อต้องการให้ท่านทราบอย่างชัดเจนว่าเรามีการรวบรวมข้อมูลอะไรของท่าน รวมถึงแจ้งให้ทราบถึงวิธีการนำข้อมูลไปใช้งาน ทั้งนี้การจัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลของลูกค้า พนักงาน ในการทำธุรกรรมต่าง ๆ กับบริษัทให้มีความน่าเชื่อถือและปลอดภัย และเป็นการป้องกันการนำเอาข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยพลการ 

 

2.เราเก็บรวมข้อมูลเพื่ออะไร? 

บริษัทจะใช้ข้อมูลที่ได้ทำการเก็บรวบรวมจากเว็บไซต์ทั้งหมด เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสบการณ์การให้บริการรวมถึงปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะสมกับการใช้งานของท่าน เช่นแสดง content ที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของท่าน แสดงข้อความประชาสัมพันธ์และบริการที่อยู่บนหน้าเว็บ ทางบริษัทมีการนำเอาข้อมูลที่ได้รับการยินยอมในการนำเสนอข้อมูล ติดตาม ประสานงานและให้บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางลูกค้า 

การเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานบนหน้าเว็บไซต์ผ่านเครื่องมือดังต่อไปนี้ Google Analytics, Google Ads, Looker studio, Facebook pixel, Google Tag manager และเทคโนโลยีอื่น ๆ วิเคราะห์ใน metrics ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการปรับปรุงคุณภาพโดยรวมของเว็บไซต์ Domina Digital  

 

3.ช่องทางการเก็บข้อมูลและข้อจำกัดการใช้งาน 

โดยทั่วไปแล้วเรามีการเก็บข้อมูลจากช่องทางหรือกระบวนการ เช่น 

  • เมื่อได้รับการติดต่อจากท่าน หรือติดต่อท่านผ่านทางโทรศัพท์ 
  • ผ่านทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่นเว็บไซต์ อีเมล LINE Facebook หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  • เอกสารที่ได้รับจากท่านโดยตรง 
  • การประชุมออนไลน์ 

 

ทั้งนี้บริษัทจะทำการเก็บข้อมูลตามมาตรฐานที่กฏหมายกำหนดและไม่ทำการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้กับ 

บุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับความยินยอมอย่างไรก็ดีเราอาจมีความจำเป็นที่ต้องส่งข้อมูลของท่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นผู้ให้บริการด้านบัญชี หรือธนาคารเป็นต้น  

 

4.สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทให้ความสำคัญกับสิทธิของเจ้าของข้อมูล จึงได้กำหนดสิทธิที่เจ้าของข้อมูลสามารถดำเนินการได้ดังนี้ 

     4.1 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว และขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบบริษัท  

     4.2 สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่กฏหมายอนุญาตให้เก็บได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล 

     4.3 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล โดยท่านสามารถทำการขอให้มีการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง อัปเดตเป็นปัจจุบันเมื่อไรก็ได้  

     4.4 สิทธิในการขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีที่กฏหมายกำหนด  

     4.5 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม โดยเจ้าของข้อมูลสามารถแจ้งความจำนงเมื่อใดก็ได้ โดยบริษัทจะทำการดำเนินการให้ตามที่ร้องขอ ยกเว้นแต่กรณีที่มีข้อจำกัดสิทธิในการถอนความยินยอมตามกฏหมาย ทั้งนี้การเพิกถอนความยินยอมนั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อการรวบรวมและข้อมูลที่เจ้าของข้อมูลได้ให้ไปก่อนหน้า 

 

5.ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทจะเก็บข้อมูลของท่านตลอดระยะเวลาเท่าที่จำเป็นที่จะต้องใช้ในการดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การบริการดูแลลูกค้า การติดตามตรวจสอบต่าง ๆ กระบวนการเกี่ยวกับบัญชี 

 

6.ความปลอดภัยของข้อมูล 

บริษัทตระหนักดีถึงความสำคัญของการเก็บรวบรวมข้อมูลให้มีความปลอดภัย จึงได้มีการติดตั้งระบบ SSL บนเว็บไซต์หรือ Secure Sockets Layer ที่ท่านจะเห็นได้จาก URL ที่แสดงผล https เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของข้อมูลในหน้าเพจต่าง ๆ และข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมนั้นจะถูกเก็บบน cloud ที่มีความปลอดภัยสูง และมีการใช้ password ในการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าถึงข้อมูลนั้น ๆ  

 

7.การปฏิบัติตามกฎหมายและการให้ความร่วมมือ 

บริษัทมีการทบทวน ตรวจสอบและปรับปรุงวิธีการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอยู่เป็นประจำ และปฏิบัติตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง โดยหากบริษัทได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ข้อมูล ทางบริษัทจะมีการจัดการเคส ติดตามผล รวมถึงให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเว็บไซต์ Domina Digital อย่างใกล้ชิด 

 

 8.ช่องทางการติดต่อบริษัท 

บริษัท โดมิน่า ดิจิทัล จำกัด 

Email: hello@dominadigital.com 

 

อัปเดตล่าสุดเมื่อ 09/02/2567 

logodomina

เริ่มทำการตลาดออนไลน์ง่าย ๆ ได้เลยวันนี้

กรอกรายละเอียด ทีมงานจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด